นิยามที่ดีที่สุด
แจ่มแมว

แจ่มมาก แจ่มสุดๆ


ผู้หญิงคนนี้แจ่มแมวมาก

แจ่มแมว

แจ่ม แบบ แมวๆ กระเทยชอบใช้


แมวตัวนี้แจ่มแมวมาก