นิยามที่ดีที่สุด
เจมมี่

ชื่อผู้ชายที่ฉันรัก


ฉันรักเจมมี่ แปลว่า ฉันรักผู้ชาย