เจมมี่


1

ชื่อผู้ชายที่ฉันรัก

ฉันรักเจมมี่ แปลว่า ฉันรักผู้ชาย


เสนอนิยามใหม่

เจมมี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง