นิยามที่ดีที่สุด
จิมมี่

ตื่นเช้ามาต้องถอกน้องจิมมี่ทุกวัน