จิมมี่


8

ดู "จิมิ๊"

ตื่นเช้ามาต้องถอกน้องจิมมี่ทุกวัน


เสนอนิยามใหม่

จิมมี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง