จิมเบย


1

เพี้ยนมาจากคำว่า จุงเบย เสียงออกตุ๊ดๆหน่อย

แหม เธอน่าแร้กจิมเบย


เสนอนิยามใหม่

จิมเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง