นิยามที่ดีที่สุด
จิมเบย

เพี้ยนมาจากคำว่า จุงเบย เสียงออกตุ๊ดๆหน่อย


แหม เธอน่าแร้กจิมเบย