นิยามที่ดีที่สุด
เชรี้ย

เชี้ย, เหี้ย, คำด่า


ไอ้เชรี้ยเอ้ยยยยย