เชรี้ย


10

เชี้ย, เหี้ย, คำด่า

ไอ้เชรี้ยเอ้ยยยยย


เสนอนิยามใหม่

เชรี้ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง