นิยามที่ดีที่สุด
ไชโย โห่สามที

ชูมือ แล้วโห่3ที


โห่ โห่ โห่ โห่หาพ่อ