ไชโย โห่สามที


11

ชูมือ แล้วโห่3ที

โห่ โห่ โห่ โห่หาพ่อ


เสนอนิยามใหม่

ไชโย โห่สามที
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง