ชยาวอล


1

เมียชายนี่

จบปิ้ง


เสนอนิยามใหม่

ชยาวอล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง