ชยาอินี่


6

มาจากชายนี่ เป็นบอยแบนด์กลุ่มนึง ที่มีทั้ง เต้าหู้ เป็ด ลูกกุญแจ เห็ด กบ
มีชายนี่เวิลด์เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามหลักจินตนาการคะ -///////-

ชยาอินี่หล่อจุงเบย-..,-


4

กลุ่มบุคคลหนึ่งที่รักแฟนคลับมาก รักแฟนคลับยิ่งกว่าหูหวงไข่ หวงแฟนคลิบยิ่งกว่าหมาหวงกระดูก
- ติ่งชายนี่เวิลล์

ชยาอินี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดจะครองแฟนคลับตนเอง


เสนอนิยามใหม่

ชยาอินี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง