นิยามที่ดีที่สุด
ชยาอินี่

มาจากชายนี่ เป็นบอยแบนด์กลุ่มนึง ที่มีทั้ง เต้าหู้ เป็ด ลูกกุญแจ เห็ด กบ
มีชายนี่เวิลด์เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามหลักจินตนาการคะ -///////-


ชยาอินี่หล่อจุงเบย-..,-

ชยาอินี่

กลุ่มบุคคลหนึ่งที่รักแฟนคลับมาก รักแฟนคลับยิ่งกว่าหูหวงไข่ หวงแฟนคลิบยิ่งกว่าหมาหวงกระดูก
- ติ่งชายนี่เวิลล์


ชยาอินี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดจะครองแฟนคลับตนเอง