ชารีฟ


5

ชาเรย์เป็นกีฟ <3

ชาเรย์เป็นกีฟ


4

ผู้ชายที่สวยที่สุดในโลก

อิจฉาละสิ


2

รีฟรักแล้วรุ่ง <3

ชารีฟเสนอนิยามใหม่

ชารีฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง