นิยามที่ดีที่สุด
ชารีฟ

ชาเรย์เป็นกีฟ <3


ชาเรย์เป็นกีฟ

ชารีฟ

ผู้ชายที่สวยที่สุดในโลก


อิจฉาละสิ

ชารีฟ

รีฟรักแล้วรุ่ง <3


ชารีฟ

ชารีฟ

รีฟ"หล่อ"รักแล้ว"รุ่ง"


marineris gansareewara ได้กล่าวไว้...