นิยามที่ดีที่สุด
ชาร์ตแบต

พิธีกรรมอย่างหนึ่งเพื่อสร้างเสริมประจุไฟฟ้าด้วยเท้าผ่านทางง่ามขา โดยต้องอาศัยเพื่อนในการช่วยทำพิธีกรรม


เฮ้ย! ไอ้เอฟเอ็มแบตหมดวะ ชาร์ทแบตมันกันดีกว่า!! -ยิกๆๆๆๆ-