ชิลชิล


19

ใช้กับสิ่งและสถานที่ที่ทำให้โล่งใจ ผ่อนคลาย สบายจิต

a: กะเทยแม่งโด้ปเหล้ากูเมื่อคืนว่ะ ยังมึนอยู่เลย
b: ไปหาที่ชิลชิลถอนกันไหมฮ้า
a: ไปจ่ะ ๆ


เสนอนิยามใหม่

ชิลชิล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง