ชิว ๆ


1

ความสะดวก สบาย ๆ

เล่นชิว ๆ
เพลงชิว ๆ
นั่งชิว ๆ


เสนอนิยามใหม่

ชิว ๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง