นิยามที่ดีที่สุด
ชิว ๆ

ความสะดวก สบาย ๆ


เล่นชิว ๆ
เพลงชิว ๆ
นั่งชิว ๆ