โชว์


1

มันคือตัวห่าไรก้อม่ายรุที่ชอบแสดงของลับหรือของเด็ดที่เหลือเพียงน้อยนิดเช่นกับนมเต้าเล็กๆ

เหยดดด น้องนิกโชว์ว่ะ เกรียนถุ้ย


เสนอนิยามใหม่

โชว์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง