นิยามที่ดีที่สุด
โชว์

มันคือตัวห่าไรก้อม่ายรุที่ชอบแสดงของลับหรือของเด็ดที่เหลือเพียงน้อยนิดเช่นกับนมเต้าเล็กๆ


เหยดดด น้องนิกโชว์ว่ะ เกรียนถุ้ย