ชิวชิว


3

เล็ก ๆ จิ้บจ้อย ๆ ระวัง! อย่าใช้สลับกับ "ชิลชิล"

a: ข้อสอบ ONET นี่แม่งชิวชิวเลยว่า
b: แล้วตอนมึงเงี่ยนมึงตอบว่าจะทำไรนะ
a: ปรึกษาพ่อแม่ไง
b: เหยยยยยดดดดด ชิวพร่องส์


1

ง่ายๆสบายๆกล้วยๆ

แค่นี้เองชิวๆหน่า...


เสนอนิยามใหม่

ชิวชิว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง