นิยามที่ดีที่สุด
ชิวชิว

เล็ก ๆ จิ้บจ้อย ๆ ระวัง! อย่าใช้สลับกับ "ชิลชิล"


a: ข้อสอบ ONET นี่แม่งชิวชิวเลยว่า
b: แล้วตอนมึงเงี่ยนมึงตอบว่าจะทำไรนะ
a: ปรึกษาพ่อแม่ไง
b: เหยยยยยดดดดด ชิวพร่องส์

ชิวชิว

ง่ายๆสบายๆกล้วยๆ


แค่นี้เองชิวๆหน่า...