ชาวควย


2

"ชาวควยบ้านพ่องมึงดิ มันนะมีซะที่ไหนเล่า"

ไม่มี


เสนอนิยามใหม่

ชาวควย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง