นิยามที่ดีที่สุด
ชาวควย

"ชาวควยบ้านพ่องมึงดิ มันนะมีซะที่ไหนเล่า"


ไม่มี