ชิลิ


1

ใช่แล้ว

นี่กางเกงในของเธอชิมิ
ชิลิ!


เสนอนิยามใหม่

ชิลิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง