นิยามที่ดีที่สุด
ชัลจาโย

ราตรีสวัสดิ์


เตงงง "ชัลจาโย" นะ