ชัลจาโย


0

ราตรีสวัสดิ์

เตงงง "ชัลจาโย" นะ


เสนอนิยามใหม่

ชัลจาโย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง