วรัก


1

รัก

กู รวัก มึง'


เสนอนิยามใหม่

วรัก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง