วีระ


1

คืออาการของคนสำรวม แบบไม่มีความคิดที่เป็นชิ้นเป็นอัน

นายแป้นเป็นเด็กที่ "วีระ" มากที่สุดในชั้นเรียน


เสนอนิยามใหม่

วีระ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง