เิวิร์ก


1

เย็ด

ขณะที่เขาเวิร์กกัน นังชะนีก็แอบถ่าย


เสนอนิยามใหม่

เิวิร์ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง