นิยามที่ดีที่สุด
วรกต

คนที่หัวมีรูปร่างสามเหลี่ยม มีสิวเต็มหน้า มีเชื้อในตัว 50 ชนิด


ไอวรกต