วรกต


1

คนที่หัวมีรูปร่างสามเหลี่ยม มีสิวเต็มหน้า มีเชื้อในตัว 50 ชนิด

ไอวรกต


เสนอนิยามใหม่

วรกต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง