นิยามที่ดีที่สุด
เว้ยเฮ้ย

แปลว่า นะครับ


รักเว้ยเฮ้ย = รักนะครับ

เว้ยเฮ้ย

มุ่ย


muy