เว้ยเฮ้ย


2

แปลว่า นะครับ

รักเว้ยเฮ้ย = รักนะครับ


1

มุ่ย

muy


เสนอนิยามใหม่

เว้ยเฮ้ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง