วัยรุ่นอ่ะ


1

ความเปนวัยรุ่น

เฮ้ยวันนี้แกวัยรุ่นอ่ะ


เสนอนิยามใหม่

วัยรุ่นอ่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง