วัยโจ๋


2

เคยสังเกตุป่ะ ทำไมถึงชอบเรียกวัยโจ๋?
โจ๋ กำลัง ตู
โจ๋ กำลัง ติม
#นะ

โจ๋ป่ะแก


เสนอนิยามใหม่

วัยโจ๋
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง