นิยามที่ดีที่สุด
วัยโจ๋

เคยสังเกตุป่ะ ทำไมถึงชอบเรียกวัยโจ๋?
โจ๋ กำลัง ตู
โจ๋ กำลัง ติม
#นะ


โจ๋ป่ะแก