เวีย


1

มึน

เวีย มึน อึน


เสนอนิยามใหม่

เวีย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง