วูมิน


3

ปู่กับหลาน ไม่มีทางเรียล

ฮยองของน้องๆที่น่าเคารพ และฮาโพดๆ


เสนอนิยามใหม่

วูมิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง