นิยามที่ดีที่สุด
ไวไฟ

เป็นสารที่พบในถังแก๊สหุงต้มสำหรับครัวเรือนทั่วไป แล้วมีคนหัวใสนำถังแก๊สหุงต้มไปทำ Wi-Fi ดังนั้น อินเตอเน็ตระบบไวไฟทั้งหมดใช้การไม่ได้โดยปราศจากแก๊สหุงต้ม


Wi-Fi เน็ตแรงโดยเชลล์แก๊ส