ไวไฟ


5

เป็นสารที่พบในถังแก๊สหุงต้มสำหรับครัวเรือนทั่วไป แล้วมีคนหัวใสนำถังแก๊สหุงต้มไปทำ Wi-Fi ดังนั้น อินเตอเน็ตระบบไวไฟทั้งหมดใช้การไม่ได้โดยปราศจากแก๊สหุงต้ม

Wi-Fi เน็ตแรงโดยเชลล์แก๊ส


เสนอนิยามใหม่

ไวไฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง