ว๊าป


1

คืออาการมึนๆ เมา อยากสุด อยากเมาแบบสุด ภาพตัด สตั้น3วิ

คืนนี้อยากว๊าป


เสนอนิยามใหม่

ว๊าป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง