วิบวับ


1

การเที่ยวผับที่มีแสงสี

เอ้ยวันนี้ไปวิบวับไหนดีวะ?

ตอนนี้วิบวับอยู่ไหนวะ กูไปด้วยดิ่


เสนอนิยามใหม่

วิบวับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง