นิยามที่ดีที่สุด
วิบวับ

การเที่ยวผับที่มีแสงสี


เอ้ยวันนี้ไปวิบวับไหนดีวะ?

ตอนนี้วิบวับอยู่ไหนวะ กูไปด้วยดิ่