ว่าบาป


1

ถูกใส่ร้าย,ว่าเราไปในทางไม่ดี

ชอบว่าบาปว่าเราเจ้าชู้
ชอบว่าบาปว่าเราไม่สวย


เสนอนิยามใหม่

ว่าบาป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง