ไวฟุ


2

มาจากคำว่าไวฟ์(Wife)หรือก็คือภรรยานั่นเอง

xxxจังอิสมายไวฟุ


เสนอนิยามใหม่

ไวฟุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง