นิยามที่ดีที่สุด
วั้ย

วั้ย


เพื่อน : ไอตูด
เรา : วั้ย