เวียนเทียน


1

การมีเพศสัมพันธ์

เห้ยพวกมึงอยากเวียนเทียนหวะ


เสนอนิยามใหม่

เวียนเทียน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง