นิยามที่ดีที่สุด
วรนุช

ความหมายคือเหี้ย


อีเหี้ย