นิยามที่ดีที่สุด
วิริยา

เย็ดไฟให้ดับ เย็ดคนขับแท็กซี่ให้ไปส่งบ้าน

วิริยาจก วิริเย็ด


วิริเย็ดนี่มันขี้เย็ดจริงๆ

วิริยา

นักเย็ด


วิริเย็ดเป็นนักเย็ดผู้ไม่เคยได้เย็ด

วิริยา

พี่จ๋า


พี่จ๋าไม่ได้ทำอะไรเลย ทำไมน้องจ๋าต้องตีด้วย

วิริยา

หลอด of เยด

ชอบหลากลายแบบไม่เว้นเพศ


gg

วิริยา

วิริเย็ด
วิริยา
มัจฉา ใน ซาวข้าว


วิริยา ชอบเย็ด
วิริเย็ด ชอบ โต๊ก