นิยามที่ดีที่สุด
เวิร์ฟเวอร์

จริงๆมีความหมายเดียวกับเซิร์ฟเวอร์หรือเซิฟเวอร์ แต่กลายพันธ์เป็นเวิร์ฟเวอร์ ซึ่งแปลว่าการต่อต้านเวิร์ฟเวอร์เถื่อน แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์แต่อย่างใด

ส่วนคำว่า เวิร์ฟ เวิฟ เป็นคำย่อของเวิร์ฟเวอร์


เวิร์ฟจริง ใช้คำว่า ต่อต้านเวิร์ฟเวอร์เถื่อน
การต่อต้านนั้น คือผู้ไร้อำนาจ ต่อต้านผู้ที่มีอำนาจมากกว่า โดยการขัดขืน ประท้วง ปฎิวัติ หรืออะไรก็ตาม
การที่ Angeling ไปวางตัวอยู่ตรงนั้น ถูกแล้วหรือไม่ ?