นิยามที่ดีที่สุด
วีรพล

ผู้ยิ่งใหญ่ มีอำนาจ ปราดเปรื่อง จริงใจ บ้านอยู่ไทรน้อย!!


กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้น "วีรพล"