วีรพล


1

ผู้ยิ่งใหญ่ มีอำนาจ ปราดเปรื่อง จริงใจ บ้านอยู่ไทรน้อย!!

กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้น "วีรพล"


เสนอนิยามใหม่

วีรพล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง