ผิงผิง


1

ผิงผิงคือชื่อที่มีคนพูดว่า ห้ะ ทุกทีที่่ได้ยิน

เห้ย เพื่อนมึง ชื่อไรอ่ะ
ผิงผิง
ห้ะ
เป็นต้น


เสนอนิยามใหม่

ผิงผิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง