นิยามที่ดีที่สุด
ผิงผิง

ผิงผิงคือชื่อที่มีคนพูดว่า ห้ะ ทุกทีที่่ได้ยิน


เห้ย เพื่อนมึง ชื่อไรอ่ะ
ผิงผิง
ห้ะ
เป็นต้น