นิยามที่ดีที่สุด
ผีข้าวมันไก่

ไก่ที่ไม่ได้อยู่ในกล่อง


เปิดข้าวมันไก่แล้วเจอแต่ข้าว