ผีข้าวมันไก่


1

ไก่ที่ไม่ได้อยู่ในกล่อง

เปิดข้าวมันไก่แล้วเจอแต่ข้าว


เสนอนิยามใหม่

ผีข้าวมันไก่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง