ผึ้ง


1

ตูดมีแสง บีบแล้วแตก

นั่นผึ้ง...พ่อง~


เสนอนิยามใหม่

ผึ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง