นิยามที่ดีที่สุด
ผึ้ง

ตูดมีแสง บีบแล้วแตก


นั่นผึ้ง...พ่อง~