นิยามที่ดีที่สุด
ผึ่งแดด

"ตากแดด" ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้ง จนแห้ง...


เอา "หอย" มา "ผึ่งแดด".