นิยามที่ดีที่สุด
ผู้ดี

น. คนที่เกิดในตระกูลดี, คนที่มีมารยาทดีงาม.


"ผู้ดีแปดสาแหรก"