นิยามที่ดีที่สุด
ผู้ใช้สแตน

บุคคลที่ถูกธนูปักเเล้วยังสามารถรอดชีวิตมาได้ผู้นั้นจะได้รับพลังพิเศษที่เรียกว่าสแตนเป็นกายทิพย์ร่างอวตารนั้นตัวเราเเละผู้ใช้เเสตนจะสามารถมองเห็นเเสตนของผู้ใช้สแตนได้


นายเป็นผู้ใช้สแตนอย่างงั้นรึ!!!!!!!