เผด็จ เห็ดสดย่าง


1

หมายถึง ชายเทย ผู้มีความรู้ความสามารถ(รักร่วมเพศ) เป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมสีม่วง
เผด็จ ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากสองปรมาจารย์ 1. ตรีสิด ฟิตถึงตูด และ 2. กิต ริดชี่ดวง
เพราะฉะนั้น เผด็จ เห็ดสดย่าง จะมีความหมายในทางกิริยาคือ การจับผู้ชายอัดรูดาก โดยไม่แคร์สื่อ นั้นเอง

เห้ยมิงนี้แม่งชอบ เผด็จ เห็ดสดย่าง ว่ะ กรุละเซง


เสนอนิยามใหม่

เผด็จ เห็ดสดย่าง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง