นิยามที่ดีที่สุด
เผด็จ เห็ดสดย่าง

หมายถึง ชายเทย ผู้มีความรู้ความสามารถ(รักร่วมเพศ) เป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมสีม่วง
เผด็จ ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากสองปรมาจารย์ 1. ตรีสิด ฟิตถึงตูด และ 2. กิต ริดชี่ดวง
เพราะฉะนั้น เผด็จ เห็ดสดย่าง จะมีความหมายในทางกิริยาคือ การจับผู้ชายอัดรูดาก โดยไม่แคร์สื่อ นั้นเอง


เห้ยมิงนี้แม่งชอบ เผด็จ เห็ดสดย่าง ว่ะ กรุละเซง