เผาตัวเอง


20

วิธีการเอาชนะทุกสิ่งที่เผชิญ ด้วยการทำร้ายตัวเอง แม้ว่าจะไม่มีใครสนก็ตาม

ลูกกูสอบไม่ติด Oxford กูจะเผาตัวเอง


เสนอนิยามใหม่

เผาตัวเอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง