นิยามที่ดีที่สุด
เผาตัวเอง

วิธีการเอาชนะทุกสิ่งที่เผชิญ ด้วยการทำร้ายตัวเอง แม้ว่าจะไม่มีใครสนก็ตาม


ลูกกูสอบไม่ติด Oxford กูจะเผาตัวเอง