นิยามที่ดีที่สุด
ผีดิ้ง

ใครแม่งก็ไม่รู้กามได้กามดีกามไม่เว้นวันหยุด


หบบ is my style