ผีดิ้ง


1

ใครแม่งก็ไม่รู้กามได้กามดีกามไม่เว้นวันหยุด

หบบ is my style


เสนอนิยามใหม่

ผีดิ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง