ผู้กอง


1

ร.ต.อ.

ผู้กองเจ้าเสน่ห์


เสนอนิยามใหม่

ผู้กอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง