นิยามที่ดีที่สุด
ผู้กอง

ร.ต.อ.


ผู้กองเจ้าเสน่ห์