นิยามที่ดีที่สุด
ผีกระแทกหัว

การกระัทำบางอย่างของผี เพื่อกระตุ้นให้เกิดความหวาดเสียวของคน โดยเฉพาะผู้หญิง


ผัว กระแทก หี

ผีกระแทกหัว

การกระัทำบางอย่างของผี เพื่อกระตุ้นให้เกิดความหวาดเสียวของคน โดยเฉพาะผู้หญิง


ผัวหระแทกหี