ผีกระแทกหัว


-1

การกระัทำบางอย่างของผี เพื่อกระตุ้นให้เกิดความหวาดเสียวของคน โดยเฉพาะผู้หญิง

ผัว กระแทก หี


-3

การกระัทำบางอย่างของผี เพื่อกระตุ้นให้เกิดความหวาดเสียวของคน โดยเฉพาะผู้หญิง

ผัวหระแทกหี


เสนอนิยามใหม่

ผีกระแทกหัว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง