ผักกาดพัชราวรรณ


1

คนที่อ้วนมากจนต้องใช้ตาชั่งรถบรรทักในการวัดน้ำหนักของตัวเอง

อิเหี้ย เห็นอิอ้วนท้ายซอยนั่นป่ะ แม่งผักกาดสัดๆ บ่นว่าอ้วนเสือกแดกยัดห่าตลอด


เสนอนิยามใหม่

ผักกาดพัชราวรรณ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง