นิยามที่ดีที่สุด
ผักกาดพัชราวรรณ

คนที่อ้วนมากจนต้องใช้ตาชั่งรถบรรทักในการวัดน้ำหนักของตัวเอง


อิเหี้ย เห็นอิอ้วนท้ายซอยนั่นป่ะ แม่งผักกาดสัดๆ บ่นว่าอ้วนเสือกแดกยัดห่าตลอด