ปือแล


3

ควย

มึงนี้ปือแลจริง


เสนอนิยามใหม่

ปือแล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง